ทัวร์ยุโรป
การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: ทำวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส ขอวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส  (Read 24244 times)
nanaporn
Newbie
*
Posts: 6


« on: September 29, 2008, 09:07:21 AM »

ทำวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส ขอวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส

ไปยื่นทำวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส ยื่นขอวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส

ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
แผนกวีซ่า
29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตฝรั่งเศส (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
อีเมล [email protected]
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
วันศุกร์เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.

เวลา ที่ให้บุคคลภายนอกเข้าติดต่อ 8.30 น. ถึง 12.00 น. (ช่วงบ่ายสงวนไว้สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ขอวีซ่าระยะยาว ซึ่งมีการนัดหมายล่วง หน้าเท่านั้น)

สอบถามวีซ่า - ฝรั่งเศส โทรยากมากขอบอก
Tel.02-6272150

เวลายื่น VISA 08.30 – 12.00 น.
เวลารับเล่ม 09.00 – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 5 วันทำการ **ชำระค่า VISA วันยื่น

ค่า VISA ระยะสั้น 60€ หรือ 2,791 บาท (ณ วันที่ 6 ส.ค. 50 ) เตรียมเงินไปให้พอดี เพราะที่สถานทูต ไม่มีเงินทอน และไม่รับเงินเกิน
Logged
nanaporn
Newbie
*
Posts: 6


« Reply #1 on: September 29, 2008, 09:08:42 AM »

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (วีซ่าระยะสั้น)

ท่านจะต้องแนบหลักฐานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้พร้อมกับแบบคำร้องขอวีซ่า
ท่าน จะต้องแนบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ดังที่ระบุข้างล่างนี้ พร้อมด้วยต้นฉบับของเอกสารนั้น ๆ มาแสดงในวันที่ยื่นคำร้องเอกสารประกอบคำร้องที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็น ภาษาฝรั่งเศสทุกฉบับ

แผนกวีซ่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาเป็นการเพิ่มเติม
ผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
สถานทูตฝรั่งเศสมีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาออกวีซ่าให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้ว่าผู้นั้นจะได้ยื่นหลักฐานครบแล้วก็ตาม
สถานทูตฝรั่งเศสจะปฎิเสธวีซ่าเป็นการถาวรหากพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในการยื่นคำร้อง
Logged
nanaporn
Newbie
*
Posts: 6


« Reply #2 on: September 29, 2008, 09:27:09 AM »

เอกสารและหลักฐานต่างๆที่ต้องแนบพร้อมคำร้อง

 • คำร้องขอวีซ่าระยะสั้น 1 ชุด
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ยื่นคำร้อง 2 รูป ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. บนพื้นขาวเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้การเกินกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล)
 • หลักฐานการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุชื่อและที่ อยู่ของนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ )
 • หลักฐานการจดทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้อง
  สมุดบัญชีเงินฝาก อัพเดทล่าสุดอย่างน้อย 15 วันก่อนยื่น (ของเรามีเงินประมาณ 70,000 เอง เพิ่งเอาเข้าก่อนอัพเดท ล่าสุด 40,000 บาท)
  หนังสือรับรองจากธนาคารสำหรับหลักทรัพย์อื่นๆเช่นเงินกองทุนต่าง ๆ
  (ถ้ามี) (ถ้าขอเอกสารการเงินจากสถาบันการเงิน ให้ขอเป็นภาษาอังกฤษ)
  สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)
  สำเนาบัตรเครดิตต่าง ๆ บรรดามี ถ่ายรวมไปในกระดาษ 1 แผ่น
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ
 • เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเช็งเก็น (เขียนเอง ทำเป็น ตาราง ๆ ก็ได้ว่า วันไหนอยู่ประเทศอะไร )
 • หนังสือรับรองที่พักในประเทศฝรั่งเศส เช่นหลักฐานการจองโรงแรม ทะเบียน บ้านในประเทศฝรั่งเศสหรือสัญญาการเช่าที่พัก
Logged
nanaporn
Newbie
*
Posts: 6


« Reply #3 on: September 29, 2008, 09:28:09 AM »

หลังจากที่แผนกวีซ่ารับคำร้องของทแล้ว ท่านจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฝรั่งเศสที่ระบุวันเดินทางที่แน่นอน (แล้วแต่กรณี)
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ระบุว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วย ขณะอยู่ใน ประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ต้องนำส่งกลับประเทศไทย วงเงิน ประกัน 30,000 ยูโร

ถ่ายเอกสาร อย่างละ 1 ชุด วันนำไปรับเล่ม
Logged
nanaporn
Newbie
*
Posts: 6


« Reply #4 on: September 29, 2008, 09:29:23 AM »

หมายเหตุ

ผู้เดินทางจะต้องมีต้นฉบับหลักฐาน สำคัญประกอบการขอวีซ่าติดตัวและพร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองของฝรั่งเศสในกรณีที่มีการร้องขอ มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ
Logged
nanaporn
Newbie
*
Posts: 6


« Reply #5 on: September 29, 2008, 09:31:44 AM »

วันยื่น ทำวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส ขอวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส

เตรียมเอกสารข้างบนไปให้พร้อม พร้อมแปะรูปในแบบฟอร์ม และแนบกับชุดเอกสาร อย่าลืมเขียนชื่อ และ หมายเลขพาสปอร์ต ด้านหลังรูปด้วย

แนะนำให้ไปยื่นกับพี่ผู้ชายช่อง 4 พี่เค้าค่อนข้างใจดีค่ะ
ถ้าเอกสารพร้อมจะได้ใบนัดรับเลย (เพื่อนเราขอแบบ business ได้เลยอีก 7 วันไปรับ)

สำหรับเรา ขอแบบท่องเที่ยว พี่เค้าให้โทรถามที่ 02-6272150 ขอบอกโทรยากมาก โทรได้ระหว่าง 14.15-15.55 น. (จำไม่ได้)

เราเลยเอาใบไปสอบถามที่สถานฑูต ตอนแรกไปเข้าช่อง 3 ผู้หญิง บอกให้เราไปถามที่ช่องรับเล่ม ช่อง 1 ซึ่งแถวยาวมาก พอดีมีพี่แมสเซนเจอร์ ของบริษัททัวร์ ที่มายื่นประจำให้ไปถามพี่ช่อง เบอร์ 4 ที่เราเคยยื่น

เลยทราบผลว่า ได้วีซ่า พร้อมบอกว่าให้นำ ประกันการเดินทาง มาแสดงในวันรับ พร้อมกับ ให้ทำ สำเนามาด้วย แต่ของเราไม่เห็นบอกเรื่องตั๋วนะ แต่เราทำสำเนาไปด้วย เพราะจริง ๆ แล้วต้องใช้

เจ้าหน้าที่ช่อง 1 ถามชื่อเราแล้วตรวจชื่อในคอม แล้วเอาใบรับไปหาเล่ม แล้วเราส่งสำเนาตั๋ว และ ประกันเดินทางให้ เธอตรวจวันเดินทางเสร็จ แล้วส่งเล่มให้อย่างรวดเร็ว ไม่ถามอะไรสักคำ

เป็นอันเสร็จสิ้นการ ขอวีซ่าฝรั่งเศส ที่ไม่ยากเลย ถ้าเอกสารมีครบ ๆ เตรียมไปก่อน ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คืนเอง

หมายเหตุ : ได้ข่าวมาว่า เดี๋ยวนี้ขอวีซ่า ฝรั่งเศสต้องนัดวันทางอินเตอร์เน็ต ก่อนแล้ว ลองเข้า เวปดูนะ http://www.ambafrance-th.org/

ส่วนวิธีการจองคิวแบบ อินเตอร์เน็ต ยังไม่เคยทดลองเลยค่ะ แต่อยากไปเที่ยวอีกคิดถึงจัง ถ้ามีข้อมูลจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ
Logged
About a Trip เว็บบอร์ด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ รีวิวสายการบิน ตั๋วเครื่องบิน รีวิวโรงแรม
   


การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
 Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: