ทัวร์ยุโรป
การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  (Read 13972 times)
Pancake
Newbie
*
Posts: 440« on: August 31, 2008, 08:25:05 AM »

เอกสารประกอบในการ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  • กรณีลูกจ้าง -จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศเยอรมัน
  • กรณีเจ้าของกิจการ -หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  • กรณีลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  • กรณีเจ้าของกิจการ - รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
Logged
Pancake
Newbie
*
Posts: 440« Reply #1 on: September 28, 2008, 08:58:19 AM »

ที่อยู่ สถานทูตสวิส สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Embassy of Switzerland in Thailand
35 North Wireless Road    
Bangkok 10330
Logged
About a Trip เว็บบอร์ด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ รีวิวสายการบิน ตั๋วเครื่องบิน รีวิวโรงแรม
   


การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
 Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: