ทัวร์ยุโรป
การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: อยากทราบวิธีการ ขอวีซ่าไปเที่ยวเยอรมัน ทำอย่างไรบ้างคะ!!  (Read 17894 times)
saifon001
Newbie
*
Posts: 12


« on: September 08, 2008, 11:55:24 AM »

สวัสดีค่ะ พี่ ๆ น้อง ๆ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ทุกท่าน!!!

อยากไปแวะหาแควนที่เยอรมันช่วงเดือนตุลานี้นะค่ะ ไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนดี พาสปอร์ตก็จะหมดอายุเอาปีนี้ซะด้วย แล้วจะหาซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินอะไรดีค่ะ จะไปลงที่ Dusseldorf หาได้ที่ไหน? คงไม่รบกวนมากที่จะให้ความกระจ่างเด็กน้อยตัวดำ ๆ เอ๊ย!! ตาดำ ๆ หรอกนะคะ (สรุปว่า...โฮ่ เอ๊ย!! ประสบการณ์น้อย อะ ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ)

ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค้า!!!
Logged
Pancake
Newbie
*
Posts: 440« Reply #1 on: September 08, 2008, 11:57:47 AM »

ไปไม่ยากค่ะ หากคุณมีเอกสารครบถ้วน

เอกสารสำคัญ หลักฐานที่ต้องไปยื่น ขอวีซ่าเยอรมัน

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกินกว่า 6 เดือนเหลือหน้าตรวจลงตรา 5 หน้า
 • รูปถ่ายสีพื้นขาว-ปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมเขียนชื่อกำกับหลังรูป) ห้ามใช้รูปถ่ายที่ ถ่ายจากกล้องดิจิตอล/รูปถ่ายชุดรับปริญญา/รูปถ่ายสติ๊กเกอร์
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง/วันเริ่มทำงาน/อัตรา เงินเดือน 1 ชุด
 • นามบัตรของท่าน (ถ้ามี)/เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน/สถานศึกษา/เบอร์มือถือ
 • ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ขอสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า(คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือใบรับรองการถือหุ้น หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างละ 1 ชุด
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา(กรณีนักศึกษาหรือนักเรียน) รับรองโดยสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษ และบัตรนักเรียนนักศึกษา/สมุดพกประจำตัวนักเรียน 1 ชุด
 • หลักฐานด้านการเงิน
  • ใบรับรองฐานะทางการเงิน ซึ่งออกจากธนาคาร(ไม่ต้องระบุสถานฑูต) พร้อมระบุยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่มีจำนวนไม่ตำกว่าเลขหกหลัก 1 ชุด และถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารแบบสะสมทรัพย์และแบบเงินฝากประจำ ที่มีการฝากและถอนเคลื่อนไหวตลอดเวลา(ทางสถานฑูตไม่ต้องการบัญชีกระแสรายวัน )ถ่ายหน้าชื่อเจ้าของบัญชีพร้อมตัวเลขย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ขอความกรุณาทุกท่านปรับยอดสมุดบัญชีเงินฝากของท่านให้ถึงช่วงล่าสุดที่ทำ การยื่นวีซ่า) 1 ชุด (สถานฑูตมีความจำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่าง)
 • สำเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้บัตรนักศึกษา หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล และใบทะเบียนสมรส (ถ้าหย่าขอใบหย่า) 1 ชุด
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส/หนังสือรับรองการทำงาน/สำเนาสมุดเงินฝาก/ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชนของสามี อย่างละ 1 ชุด
หมายเหตุ
 • กรณีผู้เดินทางไม่มีหลักฐานการเงินของตัวเอง ต้องหาผู้รับรองฐานะทางการเงินโดยออกหนังสือ รับรอง ค่าใช้จ่าย และการเงินต่าง ๆ พร้อมแนบหลักฐานการเงินของผู้ให้การรับรอง พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์
 • กรณีผู้เยาว์เดินทางโดยบิดาแต่ไม่มีมารดา หรือ ในทางกลับกันอย่างใดอย่างหนึ่ง บิดา หรือ มารดาต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอมจากสำนักงานเขตในท้องที่ที่มีภูมิลำเนา อาศัยอยู่เพื่อ นำหนังสือยินยอมประกอบการยื่นพร้อมสำเนาสูติบัตร

กรณีเดินทางเอง โดยไม่ไปกับบริษัททัวร์ เพิ่มเติม
 • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาหลักฐานการจองโรงแรม/ที่พัก ในกรณีที่ไปพักกับญาติหรือคนรู้จัก มีหนังสือเชิญจากเจ้าของบ้านด้วย

ขอไม่ยาก หากหลักฐานพร้อม และน่าเชื่อถือ

สนามบิน Duesseldorf http://www.duesseldorf-international.de/
Logged
About a Trip เว็บบอร์ด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ รีวิวสายการบิน ตั๋วเครื่องบิน รีวิวโรงแรม
   


การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเดินทางกับคนที่เรารัก เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก
www.lofttravel.com/Call.080-291-0123
ลงโฆษณา ติดต่อ aboutatrip at hotmail.com 
 Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: